ตอบหน่อยครับท่าน


คือว่างี้ครับ ผมได้มีบุตร2คน คน1 อายุ12ขวบมีปันหาเพราะว่า ตอนคลอดเมียผมได้ไปคลอดบ้านแม่ แล้วทีนี้พี่เขยเมียผมรับเป็น พ่อแทน ผมเลยคิดจะเปลี่ยนชื่อพ่อใน สุติบัตรเลยไปอำเภอเขาก็แนะนำให้ไปตรวจ DNA ผมไปตรวจมาแล้ว ผมเลยถามเขาว่า ถ้าเอาคนที่รับเป็นพ่อมาสอบสวนจะมีโทษทางกฎหมายไหมครับ และอายุความแจ๊งความเท๊จที่รับเป็นพ่อ มีอายุความกี่ปีคับ  เพราะผมไม่อยากให้เขามีโทษทางกฏหมายคับ ช่วยแนะนำอย่างละเอียดด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคับ สรุปแล้วจะมีโทษไหมเพราะผ่านมา 12 ปีแล้วผู้ตั้งกระทู้ สุนทร (jkooo999-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-08-25 16:52:18


1

ความคิดเห็นที่ 1 (1507264)

 

การแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานเป็นความผิดได้หลายประการ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 เป็นบททั่วไป

ถ้าเป็นผิดตามมาตรา 172 , มาตรา 173 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้วก็ไม่เป็นผิด

ตามบททั่วไป

แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ มาตรา 267

แต่การบอกชื่อเท็จ เป็นความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 367 เป็นบทเฉพาะยกเว้นบทอื่น

ดังนั้นผู้แจ้งผิด มาตรา 267 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

( หมายเหตุไม่มีโทษขั้นตำ เป็นกรณีต้องระวางโทษอย่างอื่น

ตามมาตรา 95 ( 5 ) มีอายุความ 1 ปี ) 

สรุป มีความผิดตามมาตรา 267 แต่คดีหมดอายุความตามมาตรา 95 ( 5 ) 

ศาลต้องพิพากษายกฟ้อง เพราะคดีขาดอายุความ  

เทียบเคียง คำพิพากษาฎีกาที่ 3741/2533

ใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นแบบพิมพ์ของทางราชการมีข้อ

ความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของ

บุคคลใดไว้บุคคลนั้นเกิดวันเดือนปีใด ตลอดจนรายละเอียดของทะเบียน

บ้านที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ กับมีข้อความว่า ใบรับนี้ให้ใช้ได้เสมือนบัตรประจำ

ตัวประชาชน และลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่และประทับตราตำแหน่งเป็น

สำคัญ รวมทั้งมีลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้องด้วย แม้ข้อความที่เจ้าพนักงานกรอก

ลงไว้เกี่ยวกับชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด และทะเบียนบ้านของ

ผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน จะไม่ได้ความว่าจำเลยกับพวกเป็นผู้บอกให้

เจ้าพนักงานบันทึก แต่รายละเอียดดังกล่าวก็ตรงกับที่จำเลยกับพวกได้ระบุ

ไว้ในคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นเท็จ

เท่ากับว่าจำเลยกับพวกเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความดังกล่าวนั้น

โดยเหตุที่ใบรับคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนนี้ให้ใช้ได้เหมือนบัตรประจำ

ตัวประชาชน เอกสารดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นหลักฐาน

การกระทำของจำเลยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายจิ๋ว (kittiya_law-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-27 08:40:011กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น