จดทะเบียนกับชาวต่างชาติ


ตอนนี้ดิฉันอายุ 39 ปี ได้จดทะเบียนกับสามีชาวนอร์เวย์ได้ 6 ปีแล้วมีลูก 1 คน ตอนนี้ต้องการเลิกกับสามีเพราทะเลาะกันและมีการทำร้ายร่างกายอยากเลิกกับสามีเขาไม่ยอมเลิก  จะทำยังไงดีค่ะ  และอยากทราบว่าถ้าเลิกกันแล้วสามารถไปอยู่ที่นอร์เวยืได้รึเปล่าค่ะผู้ตั้งกระทู้ phattra :: วันที่ลงประกาศ 2010-03-15 22:11:11


1

ความคิดเห็นที่ 1 (1489442)

การหย่าต้องมีเหตุแห่งการหย่าตามกฎหมายครับ และ

จำต้องพิจารณาจากกฎหมายไทย หรือ กฎหมายของนอร์เวย์ ด้วย

เนื่องจากตามปัญหาไม่ได้แจ้งว่า ได้จดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย หรือ ประเทศนอร์เวย์

 

หากจดที่ประเทศไทย การสมรสย่อมสิ้นสุดด้วยความตาย การหย่า หรือ ศาลพิพากษาให้เพิกถอน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1501

ส่วนเหตุฟ้องหย่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 มีดังต่อไปนี้

(1) สามีหรือภรรยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู หรือ ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ

      อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(2) สามี หรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญา หรือไม่ ถ้าป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง

     (ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง

     (ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามี หรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ

     (ค)  ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งนั้น  

             ฟ้องหย่าได้

    (๓) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรื่อหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง

           ทั้งนี้ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

    (๔) สามี หรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปีอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

             **(๔/๑)  สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการ  

                            กระทำความผิด หรือยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีก

                            ฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

            **(๔/๒)   สามีภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตาม

                            คำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

      *(๕)     สามี หรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็น

                     ตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

        (๖)   สามี หรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร หรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากัน

                   อย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉัน

                   สามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

        (๗)   สามี หรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่

                  ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

         (๘)    สามี หรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

         (๙)    สามี หรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่ง

                   ฟ้องหย่าได้

        (๑๐)  สามี หรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

 

ดังนั้นถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น ฟ้องหย่าไม่ได้ครับ และจะบังคับให้สามีไปจดทะเบียนหย่าก็ไม่ได้ครับ

ปัญหาว่า ภรรยาต้องการเลิกกับสามีเพราทะเลาะกัน และมีการทำร้ายร่างกายอยากเลิกกับสามีเขาไม่ยอมเลิกนั้น

การทำร้ายร่างกายต้องเป็นกรณีตามหลักกฎหมาย

(๓) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรื่อหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่ง

หรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ครับ

และถ้าเลิกกันแล้วก็ยังสามารถไปอยู่ที่นอร์เวยืได้ครับ ตามกฎหมายของนอร์เวย์ ไม่เกี่ยวกับการหย่า ครับ

แต่ลองหาทางประนีประนอมก่อน เพราะการทะเลาะ ทำร้ายกัน บางครั้งเป็นเรื่องธรรมดาย่อมเกิดขึ้นได้

หากไม่ร้ายแรงจนเกินไปน๊ะครับ และต้องคำนึงถึงความผ่สุขของบุตร เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม 089 - 6679933 ทนายจิ๋ว

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายจิ๋ว (kittiya_law-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-16 10:14:481กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น