ดูหมิ่นซึ่งหน้า หรือหมิ่นประมาทแตกต่างกันอย่างไร


 การด่าผ่านข้อความแชท (Line,Facebook) ส่วนตัวเข้าข่าย พรบ.คอม ฯ หมิ่นประมาทหรือไม่
มีบางแหล่งข้อมูลแจ้งว่าการด่าผ่าน sms facebook line เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า ผมงงมากเลยครับ ช่วยชี้แจงระหว่างการดูหมิ่นซึ่งหน้า และการหมิ่นประมาท (พรบ.คอม) หน่อยครับผู้ตั้งกระทู้ เอ้ :: วันที่ลงประกาศ 2019-06-30 20:32:36


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4131164)

 การดูหมิ่นซึ่งหน้า/ การหมิ่นประมาท/ พรบ.ฯคอมพิวเตอร์ฯ

  การหมิ่นประมาทซึ่งหน้า  ชื่อก็บอกว่าต้องทำซึ่งหน้า   การด่าทางโทรศัพท์ ที่รับรู้ได้ทันที  ก็เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า ( ตามหลักการ ตาม ปพพ. ม.168) มีโทษตาม ปอ. ม.393  คือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ( เป็นความผิดลหุโทษ --โทษเบา) ถ้าเป็นการด่าทางไลน์ หรือ เฟสบุ้ค น่าจะไม่ใช่การดูหมื่นซึ่งหน้า แต่เป็นการหมิ่นประมาท ตาม ปอ. ม.326 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพราะมีบุคคลที่สามมาเข้ารับรู้ด้วย หรือ เป็นการหมื่นประมาท โดยการโฆษณา ตาม ปอ. ม.328  ซึ่งมีโทษหนักขึ้น  คือโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสองแสนบาท....ส่วนความผิดตามพรบ.ฯคอมพิวเตอร์ฯ เป็นไปตาม ม.16 ซึ่งสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้เอง...

าตรา ๑๖  ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำต่อภาพของผู้ตาย และการกระทำนั้นน่าจะทำให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอายผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง

ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ผู้กระทำไม่มีความผิด

ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้

ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2019-07-02 10:04:36


ความคิดเห็นที่ 2 (4132973)

 ขอบคุณครับท่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น เอ้ วันที่ตอบ 2019-07-24 19:51:111


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล