Hack เข้าระบบ Facebook


1. สวัสดีครับพอดีถูก Hack เข้าระบบเฟสบุ๊คจากแฟนเก่า หลายปีมาแล้วอยากจะทราบว่าอายุความกี่ปีครับ

2. ผมเคยถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไปโพสในเว็ปเกย์-หาคู่ แต่มีเลข IP ของผู้โพส อายุความกี่ปีครับผู้ตั้งกระทู้ ถูกแฮ๊กเฟส :: วันที่ลงประกาศ 2020-01-29 20:16:33


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4147941)

อายุความ

 โทษของการ เข้าสู่ระบบคอมฯ ของผูัอื่น (Hacker) ถ้ายังกระทำความผิดต่อเนื่องกัน  คดีคงยังไม่ขาดอายุความ  ควรแจ้งความดำเนินคดี ไว้ก่อน...ผู้กระทำผิดจะมีโทษ ตาม พรบ.ฯคอมพิวเตอร์ฯ ม.5 - ม.11 มีโทษมากน้อยแตกต่างกันไป...ดังที่ยกมาข้างล่าง

มาตรา ๕  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา ๖  ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา ๗  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา ๘  ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา ๙  ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา ๑๐  ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา ๑๑  ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท[๓]

 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกำหนดลักษณะและวิธีการส่ง รวมทั้งลักษณะและปริมาณของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับและลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย[๔]

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2020-01-31 02:55:47


ความคิดเห็นที่ 2 (4147942)

เพิ่มเติม...

   ไม่ได้ตอบเรื่องอายุความ จึงขอตอบเพิ่มเติม....ถ้าการกระทำความผิด มีโทษตั้งแต่หนึ่งเดือน  จะมีอายุความ 1 ปี...ถ้ามีโทษ 1 เดือนถึง 1 ปี  คดีจะมีอายุความ 5 ปี...ถ้ามีโทษจำคุก  1-7  ปี คดีจะมีอายุความ  10 ปี  เป็นต้น  ตัวอย่าง ถ้ากระทำผิด ตาม ม.7 มีโทษจำคุก  2 ปี  คดีจะมีอายุความ  10 ปี  ถ้ามีการกระทำผิดหลายครั้งต่อเนื่องกัน  เช่นเข้ามาระบบฯของเรา  100  ครั้ง ก็จะมีความผิด  100  กระทงๆละ  2 ปี  ก็จะมีโทษจำคุก  200  ปี  แต่กฎหมายให้ลงโทษได้  10  ปี ตาม ปอ. ม.91(1) แต่ถือว่ายังมีโทษหนัก...และเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้อีก....

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2020-01-31 03:24:14


ความคิดเห็นที่ 3 (4148273)

 ขอบคุณครับท่านมโนธรรม

ผู้แสดงความคิดเห็น ถูกแฮ๊กเฟส วันที่ตอบ 2020-02-03 21:52:22


ความคิดเห็นที่ 4 (4148508)

 วันนี้ผมไปแจ้งความ สน. ในพื้นที่มาครับ ร้อยเวรไม่รับแจ้ง โดยแจ้งกับทางผมว่าถึงแจ้งความไปอัยการก็ไม่ส่งฟ้อง ให้ผมไปตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าเฟสบุ๊คที่ถูกหมิ่นประมาท และ Hack คือเฟสบุ๊คผม และผู้ที่ Hack เข้ามาคือเฟสบุ๊คแฟนเก่า ผมจะลองไป ปอท ดูอีกทีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ถูกแฮ๊กเฟส วันที่ตอบ 2020-02-05 21:18:041


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล