ได้คืนหรือเปล่า


อยากทราบว่ากรณีผมฟ้องคู่กรณีเป็นคดีแพ่งมูลค่าประมาณ700,000บาท

เสียค่าธรรมเนียมศาลประมาณ14,000บาท และต่อมาศาลชั้นต้นยกฟ้อง

ผมอุทธรณ์ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์อีกเท่าเดิม

กรณีศาลชั้นต้นยกฟ้องแล้ว ผมจะได้เงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นต้นคืนไหม

ขอเหตุผลด้วยครับ ( ผมมอบอำนาจให้น้องชายทำแทน )ผู้ตั้งกระทู้ เตชสิทธิ์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-04-19 10:29:39


1

ความคิดเห็นที่ 1 (1492222)

เราเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งมีทุนทรัพย์ 700,000 บาท

เสียค่าขึ้นศาล 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 14,000 บาท ถูกต้องครบ

ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง ต้องดูว่าศาลสั่งค่าฤชาธรรมเนียม

ในคำพิพากษาอย่างไร เช่น สั่งให้เป็นพับ หมายถึง ไม่คืนให้เข้าหลวงไป

เป็นต้น

โจทก์อุทธรณ์ต้องเสียเงินค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ 200 บาท และ

ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ ตามทุนทรัพยที่เรียกร้องใน

ชั้นอุทธรณ์ด้วย ส่วนค่าค่าทนายความใช้แทนคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง

ต้องป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

กรณีนี้โจทก์แพ้คดี ต้องการอุทธรณ์ให้ชนะคดีเต็มตามฟ้อง

คือทุนทรัพย์ 700, 000 บาท ต้องเสียค่าขึ้นศาล เป็นคดีแบบมีทุนทรัพย์

ที่เรียกร้องในชั้นอุทธรณ์ 14,000 บาทอีกส่วนหนึ่ง และอาจมีค่าขึ้นศาลใน

อนาคตอีก 100 บาท เช่น เรียกดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมศาลจะได้คืนก็ต่อเมื่อศาลอุทธรณ์ หรือ ศาลฎีกา

มีคำพิพากษา กลับ แก้ หรือ เปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ให้โจทก์ชนะคดี อย่างไรมากน้อยเพียงใด และศาลอุทธรณ์ - ฎีกา

จะสั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมอย่างไรเท่าไร หรือไม่  เช่น สั่งให้จำเลย

ใช้แทนโจทก์ ก็ต้องไปบังคับให้โจทก์ให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม และ

ค่าทนายความแทนโจทก์ หรือไม่อย่างไร

ในชั้นนี้ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่น

ดังนั้น ยังขอคืนค่าขึ้นศาลไม่ได้ครับ

ยกเว้นขอถอนอุทธรณ์ และแถลงขอรับค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์คืน

แต่จะคืนครบหรือไม่ แล้วแต่ดุลพินิจของศาล แต่ส่วนมากศาลชั้นสูงจะสั่ง

คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ - ฎีกา ให้ทั้งหมดครับ

จากทนายจิ๋ว 089 - 6679933

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายจิ๋ว วันที่ตอบ 2010-04-19 14:50:211กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น